SANAT EĞİTİMİ VERİLMELİ Mİ NEDEN?

10-05-2012 2685 1 yorum. Yorum Ekle

Sanat; bir toplumu oluşturan temel yapıtaşlarından biridir. Sanatın, eğitici bir fonksiyonu vardır.
Atatürk; "Sanatsız bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir." " Sanat, güzelliğin ifadesidir. Bu ifade söz ile olursa şiir, nağme ile olursa musiki, nakış ile ressamlık, oyma ile heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur" der... Bu sözlerden de anlaşılacağı gibi; nasıl ki bir vücutta beyin ne kadar önemliyse, toplum için de sanat o kadar önemlidir. Beyin nasıl ki insanı anlamlandırıyorsa, sanat ta topluma anlam katmakta, onu geliştirmektedir. Ünlü filozof Schiller,"sanatlar hürriyet tarafından emzirilince büyürler" der. Demek ki özgür bir ortamda sanat, desteklendiğinde, daha çabuk gelişiyor. Ben Janson ise, "sanatın düşmanı bilgisizliktir" der. Öyleyse bilgili, donanımlı ver her zaman kendini güncelleyen, yenileyen ebeveynlere ve öğretmenlere bu devrede çok iş düşmektedir. Donanımlı bir rehber; çocuğun gözünde, ulaşılması hedeflenen muhteşem bir modeldir aynı zamanda...
Sanat; insanı hem geliştirir, hem eğitir. Hele de bu bir çocuk olursa, oyun gibi, diğer aktiviteler gibi, sanat ta onu; yüceltir. Aynı zamanda eğlendirici olduğu kadar, geliştirici de olunca, amacına ulaşır. Ve tıpkı sevgi gibi, sanat da aile ve çevrece desteklenince büyür, topluma faydalı olabilecek hale gelir. O halde çocuklara sanat eğitimi verilirken, birikimli olmak, bu konuda eğitim almış olmak, tecrübe sahibi olmak gerekir. Sanat eğitimi aynı zamanda bireyi dinlendirir ve olaylara; o işe konsantre olmasını sağlar... Sanat, ruh için bir ilaçtır aynı zamanda. Her bir sanat dalı, vücudun ve zekânın kaynaşmasıdır. Kendinizi ve etrafınızı saran gerçeği fark etmeleridir. Sanat ile meşgul olanlar, günlük yaşantısıyla ve stresleriyle daha kolay baş ederler. Olaylara karşı sakin ve serinkanlı olmayı öğrenir. Aynı anda, çocuğun da dikkatini toplama süresi uzar. Konsantrasyonu artar.

Sanatın pek çok dalı vardır.
Müzik yönünden ele alırsak; çocuğa, zekânın pek çok evresi veya çeşidinden birisin i aşılamış oluruz. Duygusal ritmik zekâya sahip olan çocuk; çevresindeki sesleri, nağmeleri, ince sesleri gürültüyü bile daha iyi duyumsar; farklı özümser. O'nun bu soyutluğu, bedenine de yansır. Ses - taklit oyunlarıyla seslere daha duyarlı hale gelir. Enstrüman çalması desteklenirse, yine kendine özgüveni kazandırır.
Resim açısından; eli kalem- boya - fırça tutan ve bunları, neyi nerede, hangi rengi nasıl kullanacağını bilen bir çocuk; estetik açıdan daha duyarlı hale gelir. Çevresindeki güzellikleri kendi gözüyle keşfeder, toplumdaki çarpıklıkları bir şekilde, dolaylı olarak düzeltmeye çalışır, organize olur... Örneğin, son zamanlarda ülkemizde de çoğu öğretmen tarafından sanat çalışmalarında, hatta ilk okuma ve yazmada yeni bir yöntem olarak kullanılmaya başlanan "Mandala" tekniğinin de çok yararlı olduğu görülmüştür. Dinlenmek ve konsantre olmayı artırmak için yapılabilecek çalışmalardan birisi olan "Mandala", tam bir sessizlik içinde veya arka planda hafif bir müzik dinlerken yapılan bir boyama tekniğidir... Bu teknikle çocuk; kendi yaratıcılığını keşfetmiş olur.

Güzel sanatlar açısından; el emeğini, sanat eseri haline getiren yetenekler ortaya çıkar...
Halk oyunları, folklor, bale eğitimi de sanatın güçlü birer dallarıdır. Çocuk, bu eğitimlerden bedenini tanımayı keşfetmeyi ve beden dilini çok iyi konuşturmayı öğrenir. Görsel sanatlar da bu türün bir çeşididir. Sinema, tiyatro, drama, radyo, televizyon... gibi sahne ve gösteri sanatları dünyası da; bir toplumun ne denli gelişebildiğinin birer örneğidir .Satrançın spor mu sanat dalı mı olduğu hep tartışılsa da özellikle küçük yaşlarda öğretilen satranç ile, çocuğun zeka eğitimi ve gelişimi desteklenir. Böylece çocuk, hayatında gelecekte karşılaşabilecek karmaşık problemlerle, sorunlarla baş etmeyi öğrenecektir. Böylece ileride alacağı kararlarla, yapacağı hamle veya girişimlerle, yaşamını, strateji geliştirerek, tamamlayabilecek; bunda başarı gösterebilecektir.Fen ve doğa çalışmaları içinde bile sanatsal faaliyetler güdülür. Geleceğin minik bilim adamları merak ederek, icat yaparak, çevresini keşfederek, nice buluşlara imza atarlar....
Aşırı hareketli, depresif tipteki, otokontrolünü sağlayamayan, psikolojik destek alması gereken bazı çocukların; aldıkları sanat eğitimleriyle kendilerini aştığı, daha sakin, daha anlayışlı, duygularını ve bedenini kontrol edebilen bireyler haline geldiklerini görürüz.Ruhuna ve yapısına; yeteneğine uygun bir sanat dalını edinen çocuk; çevresine , insanlığa kötülük yapmayı düşünemez...Topluma kalıcı, iz bırakıcı güzel eserler kazandırır...Suç işleyen veya suça meyleden bir kişilik bozukluğu olamaz...Böylece toplum, huzura kavuşur; sanatında etkisi ve bilinciyle güzelleşir; uygarlaşır...
Görüldüğü gibi, sanatın ruh ve beden sağlığını, zekayı , dolayısıyla toplumu geliştirici etkileri çoktur .Bunun gibi bir çok neden den dolayı sanat eğitimi çocuklara kesinlikle verilmelidir.

 Zeynep KÜÇÜK


Yorumlar

Ata Kaya 29-05-2012

sanat ve tarih

Sanat, tarihi temize geçmektir, tasnif etmektir. sanat toplumsal bir süreçtir, Avrupa'da sanat kavramsal olarak 16.yyılda Maniyerizmle ortaya çıkıyor. Sanat, bilginin türünü, tekniğini, tarzını değiştirir. Bugün hala sanatın merkezi İtalya'da Floransa-Siena ve Bologna, Fransa 'daysa AVignon- Louvre-Paris- Reims vs. gibi şehirlerdir. Sanatın merkezleri de uzun yıllar değişmeyeceğe benziyor. Türkiye'de, öncelikle sanat kavramı belli kesime hitap etmiş sanki, diğer sıradan bireyleri hiç etkilememiş. Bence bunu nedeni sosyo-ekonomik ve sosyo-psikolojik bozukluktur. marşlarla-sloganlarla-atıflarla-na:ra atmalarla yetişmiş toplum, sokak kültürü, matine kültürü-kahve kültürü- miting kültürüyle yetişen toplumdan sanat takipçisi olması beklenemez.

Toplam 1 yorum bulundu.
Ozan Derviş

GÜLE GÜLE KOCA ÇINAR

02-03-2019 Yorum yok. 1362
Neyir Erkan Şişman

Buyurun Er Meydanına

02-03-2019 Yorum yok. 677
Hacı Arıcı

HER GEÇEN GÜN YALNIZLAŞIYORUZ

02-03-2019 Yorum yok. 629
Zeynep Küçük

Gel De İçme!!!

02-03-2019 Yorum yok. 818
Ergin Tüfekçi

Sevgili Beykoz

02-03-2019 Yorum yok. 769
Taner Mert "Mert Beykozlu"

Ömrünü Beykoz’a Adayan İnsan…

02-03-2019 Yorum yok. 836
Tekin Toklucu "Ters Köşe"

KOÇ’UN ÖĞRENME YILI…

02-03-2019 Yorum yok. 664
Çiğdem Topatan

SPORUN İNSAN GELİŞİMİNE ETKİSİ NEDİR?

02-03-2019 Yorum yok. 630
Yaprak Akın

Ne Zordur! Konut Almak!

02-03-2019 Yorum yok. 488
Asiye Çakır

ÖYLESİNE BİR DÜNYA...

02-03-2019 Yorum yok. 1063
Makbule İnaç

Baktığını Görmek

30-01-2019 Yorum yok. 962

TÜRK CAM SANATI VE BEYKOZ İŞLERİ

30-01-2019 Yorum yok. 821
Bilal Karabacak

BEYKOZ ANADOLU’DUR…

21-11-2018 Yorum yok. 2480