Taşeronların Belediye İktisadi Teşekküllerine Geçişi Başladı