İsmet Acar “Yıllardır Söylediğim gibi Acarkent’te Tüm İşlemler Yasaldır”

11-04-2020 4730 Yorum yok. Yorum Ekle

Beykozlu iş adamı İsmet Acar, son günlerde Acarkent Sitesi’nin yapı ruhsatlarının iptal edildiği haberlerini yalanlayarak, Acarkent Sitesi olarak yapılan işlemlerin tümünün yasaya uygun olduğunun altını çizdi.

Yapı ruhsatlarının iptal edildiği haberleri üzerine Beykoz yerel basınına açıklamalarda bulunan iş adamı İsmet Acar, Acarkent Sitesi ile ilgili gerekli olan tüm yasal işlemler tamamlanarak Beykoz Belediyesi’nden ilk ruhsat 21.04.1988 tarihinde alınmış, İmar yasasının 29. Maddesine uygun şekilde 5 yıllık yasal süreler sonunda tamamlanmamış ve iskânı alınmamış yapılar için 21.04.1993 - 03.04.1998 - 30.03.2003 - 26.03.2008 - 28.03.2013 tarihinde yenilenmiştir. Ayrıca 31.08.2006 - 23.07.2014 tarihinde de iç tadilatlar nedeniyle tadilat ruhsatları alınmıştır.

 

İsmet Acar “Acarkent ile ilgili, yapılan tüm işlemler Kanununa uygun olarak yapılmıştır.”

 Acarkent Sitesi ile ilgili, yapılan tüm işlemlerin 3194 Sayılı İmar Kanunu, 6831 Sayılı Orman Kanunu, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Koruma Kanununa uygun olarak yapılmış olduğu İstanbul 6 İdare Mahkemesince verilen ve derecattan geçerek kesinleşen 23.12.2011 tarih ve 2009/1941 Esas, 2011/2067 Sayılı karar da açıkça belirlenmiştir.

 

Bugün itibariyle Acarkent’te onaylı projelerinde yer alan toplam 1519 yapıdan 1513 yapının inşaatları tamamlanmış yapı kullanım izin (iskan) belgesi alınmış ve Tapu Müdürlüğünce de kat mülkiyetine dönüştürülmüştür.

 Acar ” İptal edilen yapı ruhsatlarının 5 yıllık yasal süreleri fiilen sona ermiş ve ortadan kalkmıştır.” 

T.M.M.O.B Mimarlar Odası (İstanbul Büyük Kent Şubesi) tarafından İstanbul 4 idare Mahkemesi nezdinde açılan 2004/1118 Esas sayılı davada en son 31.01.2020 tarihinde 2020/177 sayılı kararla 21.04.1988 günlü yapı ruhsatı ile 21.04.1993 günlü yapı ruhsatının iptaline karar verilmiştir. İptal edilen yapı ruhsatlarının 5 yıllık yasal süreleri fiilen sona ermiş ve ortadan kalkmış olup bu ruhsatlar 5 yıllık yasal süreleri sonunda yenilenmiştir.

Davacı Mimarlar Odası verilen, yenilenen, tadilen düzenlenen yapı ruhsatlarının tamamı Beykoz Belediyen Başkanlığı tarafından kendilerine gönderildiği halde hiçbir ruhsat için yasal sürelerde dava açmamıştır.

 

Kaldı ki Acarkent ile ilgili Orman Bakanlığı tarafından Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde açılan 2006/420 Esas sayılı davada en son 03.02.2020 tarihinde verilen 2020/5 sayılı kararda aynen; ‘’

T.M.M.O.B Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından Saip Molla (1) Özel Ormanı için Beykoz Belediye Başkanlığına yazılan 08.03.2004 tarih ve 2004/03.005 Sayılı yazıya, Beykoz Belediye Başkanlığınca verilen 16.03.2004 tarih ve 317 Sayılı cevabı yazı dayanak gösterilerek, İstanbul 4. İdari Mahkemesi nezdinde 2004/1118 Esas sayıda dava açıldığı, ancak ilk ruhsat tarihi olan 21.04.1988 tarihinden itibaren yapılan tüm işlemlerden davacının haberdar olduğu, ayrıca 1993 tarihinde Beykoz Belediye Başkanlığının talebi doğrultusunda davacı odanın bilirkişilik yaptığı, açılan davanın halen İstanbul 4 idaresi Mahkemesi nezdinde 2019/887E. Sayıda derdest olduğu, ayrıca davacı idarenin dava tarihinden sonra yenilenen veya tadilen düzenlenen yapı ruhsatlarının varlığından haber olmasına rağmen, yasal süreler içerisinde açılmış bir dava olmadığı ve bu durumda fiilen sona ermiş olan yapı ruhsatlarının iptali ile ilgili devam eden davanın konusuz kaldığı açıktır’’ şeklinde açıklama yapılmıştır.

“1400 civarında yapı sahibi İmar Barışı Yasasından Faydalanarak Yapı Kayıt Belgelerini Aldı.”

 

Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin söz konusu kararın 176 sayfasından ‘Tüm dosya kapsamından’ itibaren karar okunduğunda Acarkent’te yapılan tüm işlemlerin yasal olduğu anlaşılacaktır. Ayrıca Acarkent’te yapı kullanım izin (iskan) belgeleri alındıktan sonra ilave inşaat yapan 1400 civarındaki yapı sahibinin İmar Barışı Yasasından faydalanarak yapı kayıt belgeleri alındığı Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi kararında da belirtilmiştir.

Acarkent’te yere alan çok katlı (T-1) - (T-2) yapıları ile ilgili verilen yapı ruhsatları ve İBB Başkanlığının talebi doğrultusunda Beykoz Belediye Başkanlığınca 2009 yılında iptal edilmiş olup, bu iptal işleminin iptali için mal sahibi şirket tarafından İstanbul 6. İdare Mahkemesi nezdinde açılan 2009/1941 Esas sayılı davada verilen ve kesinleşen 23.12.2011 Tarih ve 2011/2067 sayılı karar incelendiğinde Acarkent’te her şeyin yasal olduğu açıkça görülmektedir.

 

İstanbul 4. İdare Mahkemesince verilen karar 30 günlük yasal süresi içerisinde Danıştay ilgili dairesi nezdinde taraflarca temyiz edilecektir.

T.M.M.O.B Mimarlar odasının İstanbul 4. İdare Mahkemesinde açtığı davanın sonucu ne olursa olsun Acarkent’te hiçbir yapıda yasal açıdan yıkım söz konusu edilemez.

Acarkent’te yapı kullanım izin (iskan) belgesi alınmamış 6 adet yapı için en son 23.07.2014 tarihinde tadilen alınan ve 5 yıllık yasal süresi sonunda yenilenmesi talep edilen yapı ruhsatı geçerli olup diğer tüm ruhsatlar yasal süreli sonunda fiilen ortadan kalkmış bulunmaktadır.

Salgın nedeniyle içinde bulunduğumuz bu zor dönemde; Acarkent’lilerin huzur içinde sağlıklı yaşamlarını devam ettirmelerini içtenlikle diliyorum.

Sevgi ve Saygılarımla,

İSMET ACAR

 

Not: Acarlar Şirketler Topluluğu İletişim Koordinatörlüğünden gazetemize ulaşan tüm belgelere fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler : Beykoz,Acarkent,Acarlar,İsmet Acar


Fotoğraf Galerisi


11-04-2020 4730 Yorum yok. Yorum Ekle
Neyir Erkan Şişman

AŞI-LA-NA-NA KADAR

26-03-2021 Yorum yok. 1390
Osman Topuz

1980’den Sonra

26-03-2021 Yorum yok. 1075
Makbule İnaç

Kadın

26-03-2021 Yorum yok. 774
Cüneyt Pulant

Hayal Ediyorum…

26-03-2021 Yorum yok. 1086
Tuncay Ünde

"DUR YOLCU!"

26-03-2021 Yorum yok. 505
Yaprak Akın

HATIRLATMALAR !!!

26-03-2021 Yorum yok. 874
Hacı Arıcı

EFENDİMİZ’İN AYI ŞABAN AYI

26-03-2021 Yorum yok. 1709
Tekin Toklucu "Ters Köşe"

HEPSİ BİR BİZ TEK

26-03-2021 Yorum yok. 1057
Asiye Çakır

KISSADAN HİSSE…

26-03-2021 Yorum yok. 1614
Ozan Derviş

COVİD-19 İLLETİNİ YENMEYE VARMISINIZ

24-02-2021 Yorum yok. 2032

Covid-19’u Hafife Almayalım

27-12-2020 Yorum yok. 3967