Vatan Partisi Beykoz İlçe Başkanı Hakan Ekiz “Beykoz Beykozlularındır ve öyle kalacaktır”

27-04-2020 1766 Yorum yok. Yorum Ekle

Vatan Partisi Beykoz İlçe Başkanı Hakan Ekiz, Çiğdem Mahallesi’nin 1/5000 ölçekli Nazım planları için verilen yürütmeyi durdurma kararının iptal edilmesiyle ilgili süreci basın açıklamasıyla değerlendirdi. Ekiz’in basın açıklamasını orijinal haliyle okuyucularımıza aktarıyoruz.

 

VATAN PARTİSİ BEYKOZ İLÇE BAŞKANLIĞI

 

ÇİĞDEM MAHALLESİ 1/5000 NAZIM PLANLARI KONUSUNDA BASIN AÇIKLAMASI

 

Değerli Beykozlular,

Öncelikle yaşadığımız olağanüstü salgın günlerinde tüm Beykozlulara sağlıklar dilerim. Mili birlik ve beraberlik ruhuyla birbirimize daha sıkı sarılarak atlatmamız gereken bu olumsuz süreci bir fırsata dönüştürüp, siyasi farklılıklarımızı bir kenara bırakarak öncelikle komşu, sonra bir Millet olarak dayanışma içinde olmak artık tarihsel bir zorunluluk olmuştur.

Bu süreçte, Çiğdem Mahallelilerin uzunca bir süredir devam ettirmekte oldukları,  1/5000 ölçekli Nazım Planlarına, itiraz, hak arayışı ve yargı süreçleri sonucunda, kazandıkları yürütmeyi durdurma kararına, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye tarafından yapılan itiraz sonucu yürütmeyi durdurma kararı iptal edilmiştir. Kentsel dönüşümün İstanbul için bir ihtiyaç olduğu tartışılmaz bir gerçektir, ancak kentsel dönüşüm ihtiyacının, halkın  beklenti ve yaşamsal gerçeklerine göre ele alınıp halkın mağdur edilmediği detaylı plan ve uygulamalarla çözülmesi gerekir. Bahse konu planlara halkın itiraz sebebi esas olarak buradaki planlarda, halen oturmakta oldukları konut alanlarına okul, park vb. gibi sosyal alanların planlanmış olması ve kendi yaşam alanlarının belirlenmemiş ve belirtilmemiş olmasıdır. Beykoz Çiğdem Mahallesinde, bu yapılar inşa edilirken,  dönemin yöneticilerinin ihmal ve basiretsizlikleri nedeniyle yapılması gereken planlamaların, şu anda yapılarak, hayata geçirilmek istenmesi birçok mağduriyet, haksızlık ve hukuksuzluğa neden olacağı değerlendirilmektedir. Geçmiş yönetimlerin zaaf ve basiretsizliklerinin sonuçlarının halka fatura edilmesi büyük bir haksızlık olacaktır.

Bu planların yapılması aşamasında halkın katılımı, rızası ve uzlaşması aranmaması nedeniyle mevcut fiili durum ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan bu durum dayatma, oldu bitti ve halkın ihtiyaçlarını yok sayarak çözülemez. Mahalle halkı ile uzlaşmak ve onların talep istek ve kaygılarını dikkate alarak planlamalar yapmak yönetenlerin asli görevidir.


Esas olarak Çiğdem Mahallesinde yaşanmakta olan durum, yakın zamanda kademe kademe bütün Beykoz Mahallelerinde ve bizim tabirimizle köylerinde de yaşanması kuvvetle muhtemel bir sorun olacağı görülmektedir. Beykoz ve tüm İstanbul’un tarımsal gıda ihtiyaçlarını karşılayan köylere mahalle statüsü verilmesi ve Beykoz’da faaliyet gösteren fabrikaların kapatılması, o günden bu yana Boğaz Ön görünümü kapsamında olmasa dahi hiçbir yapıya imar ve tadilat izni dahi verilmemesi, tapu ve kadastro sorunlarının çözülmemesi, Beykoz ile ilgili planların, Beykoz halkının bilgisi dışında ve halkın yararı dikkate alınmadan yapıldığı endişesine neden olmaktadır.

Sonuç olarak “Beykoz Beykozlularındır ve öyle kalacaktır”. Bu konuda bugün Çiğdem yarın başka mahalle ve köylerde benzer uygulama ve girişimler, halk yok sayılarak, halkın destek, bilgi ve rızası dışında yapılmaya çalışıldığında, Vatan Partisi Beykoz İlçe örgütü Beykoz Halkının yanında yer alacaktır.

Tüm halkımıza ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Anahtar Kelimeler : Beykoz,Vatan Partisi,Vatan Partisi Beykoz İlçe Başkanlığı,Hakan Ekiz


27-04-2020 1766 Yorum yok. Yorum Ekle
Adem Öztürk "Beykoz Sevdalısı"

El Sanatkârlarına Sahip Çıkalım

09-10-2020 Yorum yok. 2177
Ozan Derviş

Benimki Sadece Deli Bir Sevda

27-09-2020 Yorum yok. 3875
Neyir Erkan Şişman

KORONA GAMSIZLIKLARI

27-09-2020 Yorum yok. 3390
Osman Topuz

AZ KALDI ALZHEİMER OLMAMA

27-09-2020 Yorum yok. 3295
Makbule İnaç

Gerçek dediğimiz şeyler aslında nedir?

27-09-2020 Yorum yok. 3464
Tekin Toklucu "Ters Köşe"

UYAN MESUDİYEM…

27-09-2020 Yorum yok. 3346
Hacı Arıcı

DÖRT İSİM DÖRT KAVRAM

27-09-2020 Yorum yok. 4383
Cüneyt Pulant

Sağlığın Önemi

27-09-2020 Yorum yok. 3553
Yaprak Akın

Boğaz Hattında Yaşam

27-09-2020 Yorum yok. 3379
Asiye Çakır

ALLAH RIZASI GÖZETİLMELİ KUL DEĞİL…

27-08-2020 Yorum yok. 6736
Tuncay Ünde

HOŞ GELDİNİZ

27-08-2020 Yorum yok. 5360
Bilal Karabacak

Özledim

01-05-2020 Yorum yok. 1203