Anadolu Hisarı Turizm Kalkındırma Derneği’nin Dünya Çevre Günü Farkındalığı

06-06-2021 750 Yorum yok. Yorum Ekle

Anadolu Hisarı Turizm Kalkındırma Derneği, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Anadolu Hisarı bölgesi genelindeki sorunları basın açıklaması halinde ilçe yerel basını ile paylaştı.

Anadolu Hisarı kale önündeki eski PTT binası önünde Turizm Kalkındırma Derneği Başkanı Mustafa Babuz ve Yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleştirilen basın açıklamasına Anadolu Hisarı Mahallesi Muhtarı Güzin Merve, Göksu Mahallesi Muhtarı Gül Bağdatlı ve Göztepe Mahallesi Muhtarı Arzu Kuşdili katıldı.


Anadolu Hisarı Turizm Kalkındırma Derneği Başkanı Mustafa Babuz, etkinliklerinde kendilerini yalnız bırakmayan Beykoz yerel basınına teşekkür ederek “Semtimizin Çevre, Usulsüz İşkâl, Boğaz Öngörünüm İhlalleri ve Rantsal Sorunların Kamuoyu ile Paylaşılıp İlgililere Bildirilmesi” başlıklı açıklamasını gerçekleştirdi.


Başkan Babuz “Toplarönü meydan da yer alan Kale bitişiğindeki tarihi PTT binasının izinsiz yapılaşma ile amacına uygun olmadan gizlice tadilat yapılmak istenmektedir. Bizler bölge halkı STK ve Muhtarlık olarak böyle tarihi güzide bir semtte müze veya kültür sanat evi yapılmasının daha uygun olacağı kanaatindeyiz. 2018 yılında Beykoz Belediyesi’ne bu konuda dilekçe ile başvurumuz olmuştur. Daha sonra Ulaştırma Bakanlığı mülkiyetinde olması sebebi ile Beykoz Belediyesi yetkililerine dosya ile taleplerimizi iletti, fakat henüz bir sonuç alınamadı. Bu süreç içinde son günlerde Ulaştırma Bakanlığı PTT Genel Müdürlüğü tarafından özel kuruma ihale kiralama yoluyla kiralandığını ve kafe, restoran yapılacağını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Bu durumu derneğimiz, ilçemizin en yüksek mülki amirliği konumunda olan Kaymakamlığımıza bildirmek durumunda kalmıştır. Fakat Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün sadece boya badana amaçlı izin verdiğini Beykoz Kaymakamı’nın bizzat sorgulaması ile öğrendik. Muhtarımız ve bölge insanlarımızın ilgili yeri kontrol esnasında amacının dışında yapılanmaya gittiğini gördük bu usulsüz yapılanmanın bir an evvel durdurulacak ihalenin kurumlar arası iptalinin sağlanarak hak ettiği gibi kamusal hizmete sunulması elzemdir. Bölgemizde yeterinden fazla kafe, restoran gibi işletmeler mevcut olup bölgemizin bu tür işletmelere daha fazla tahammülü yoktur. Semt halkı bölgedeki yoğunluktan ve otopark ve vale sorunundan huzursuz olmaktadır, çeşitli olumsuzluklarla karşı karşıya kalmaktadırlar. (eski yerleşim yeri olması sebebiyle otopark ve işgal sorunu hat safhadadır. Bu durumun ciddiyetle değerlendirilmesi talebimizdir. Aksi takdirde tarihi ve öngörünüm olan bir yerin amacı dışında kullanılması durumunda sorumsuz davranan kişi kuruluşlar hakkında yasal haklarımızı arayacağımızı bildiririz.” şeklinde konuştu.


Toplarönü mevki olarak bilinen alandaki bir yalı ile ilgilide konuşan Mustafa Babuz “Toplarönü mevkiinde bulunan Pembe Yalı ismi ile bilinen yalı konumundaki ticari işletmenin kamusal alanı işgal etmesi Toplarönü Meydanındaki kamusal alanı 3 metre genişleterek kendi özel kullanım alanına dahil etmesi ve bu işletmenin iskelesinin gereğinden fazla büyüterek Boğaz ön görünümünü ihlal etmiştir. Bu ihlal bitişik yalılara da emsal görüntü vererek onlarında aynı şekilde iskelelerini uzatmasına örnek teşkil etmektedir. Aynı zamanda turistik ve gezi amaçlı gelen vatandaşlarımızın Boğaz görünümünü engellemektedir.  Daha önceleri halkımızın yapılaşma esnasında yaptıkları şikâyetler yeterli derecede ciddiye alınmamıştır. Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün bu konuda kusuru vardır. Endişe verici en önemli durum buradaki yapılaşmanın özellikle pandemi dönemi ve tatil dönemleri de yapılarak gizli gizli sonuçlandırılmış olmasıdır. Gerektiğinde elimizde yapılaşma ile ilgili video ve fotoğraf kaydı bulunmaktadır. Bu olumsuzluğun biran önce düzeltilmesi yoksa gayrı yasal duruma izin veren kurumların Boğaziçi Öngörünüm yasasını ihlal ettiğinden gerekli yasal yollara ve üst kurumlara bu durumu bildireceğimizi beyan ederiz.


Evliya Çelebi’nin Seyehatnamesinde Asya’nın altın suları olarak tabir ettiği Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde Mesire alanı ve sandal sefaları ile nam salmış güzel Göksu Deremiz son yıllarda içinde kaldığı yaşam savaşı neticesinde İSKİ’nin Elmalı Barajı temizleme çalışmaları sırasında Göksu Dersine akıtılan çamur ve balçıklar yüzünden Dere tamamen çamur ve balçıkla kaplanmış olup doğal güzelliği yok olmuştur. Bu durum derede yaşayan canlıları yok etmiştir. Daha önce İSKİ’ye yapılan temizleme talepleri doğrultusunda kısmen temizlense bile yeterli seviyeye ulaşılamamıştır. Bölge Muhtarlarımız ile İSKİ’ye yapmış olduğumuz bireysel ve toplu talepler yeterince sonuç alamamıştır. Son günlerde Elmalı Barajı’nda yapmış olduğumuz tespit sonucu barajdan her hangi bir zararlı madde dereye gelmemektedir. Daha evvel dereyi işgal eden çamur ve balçıkların temizlenmesi dereye ve derede yaşayan tüm canlılarımıza yeniden hayat kazandıracaktır.  Bu durum Beykoz’umuzu İstanbul’umuzu ve bölgeye gelen gelmek isteyen tüm insanları mutlu edecektir ve tam anlamı ile bir turizm patlamasına sebep olacaktır. Bu hassas konunun son yıllarda yok olmaya başlayan tabiatımızın doğal güzelliklerimizin yaşam ihtiyacı olan oksijenimizin yeniden kazanılması konusunda önemli bir adım olacaktır. Hepimizin ortak değeri olan doğal yaşamamızı korumak yaşatmak tüm insanlığın görevidir. Göksu Deremizin çamur ve balçıkların temizlenmesi ile birlikte derede faaliyet gösteren çekek yerleri gibi kimyevi atıkları ile doğaya zarar veren maddeleri kullananları da kontrol altına almamız gerektiği inancındayız. Turizm ve balıkçılık amaçlı faaliyet gösterenleri dere üzerinde düzenli ve planlı kontrollü bir şekilde organize edebilmesi gerekmektedir, özel rantsal faaliyetlere izin verilmemelidir. Bu konuyu hassasiyetle kamu vicdanına bırakıyoruz. Değerli vatandaşlarımız bizler halkın sesi olarak özellikle işletmelerin düşmanı değiliz. Takdir edersiniz ki semtimiz tarihi bir yerleşim yeridir. Sokaklar dar ve araç park etmeye müsait değildir. Fakat işletmelerin valeleri ve bölgeye gelen ziyaretçiler sokaklarda her yere serbestçe araçlarını park etmektedir. Tanımadığımız kişiler olması onlara acil bir durumda ulaşmayı engellemektedir. Yangın veya acil bir hasta olduğunda, ambulansın, itfaiyenin sokaklara girmesi imkânsızdır. Çok yakın bir yerde İSPARK ve M.Ünv. Otoparkı olmasına rağmen valeler sokakları istediği gibi işgal etmektedir. Semt halkımızı da rahatsız ederek ciddi olumsuz sorunlara sebep vermişlerdir.


Toplarönü halk plajı 1955 yılından itibaren 1985 yılına kadar halk plajı olarak kullanılan eski özel mülkiyet sahipleri bu alanın kamusal hizmette kullanılmasını için Belediye’ye devrettiğini öğrendik fakat daha sonra Erdal İnönü tarafından konutunun yan kısmı olması sebebi ile kiralama yoluyla ve güvenlik sebebi ile İnönü Ailesinin kullanımında idi. Son 10 yıl içerisinde İnönü ailesi vakfı tarafından mülkiyeti satıldığından alan kimselerin kullanımında kalmadığı gözükmektedir, halkımız tarafından imza toplanarak halk yaşamına kazanılması istenmektedir. Boğaz gibi denize cepheli yaşam alanı olan fakat hiç kimsenin bu alandan faydalanamaması üzücüdür. Amacımız bu alanın kontrollü bir şekilde halk yaşamına tekrar kazandırılmasıdır.


Anadoluhisarı Kalesi ve Namazgah’ın restorasyona girmiş olması ve restorasyonun usulüne uygun yapılıp yapılmadığının takibi restorasyonun ihalesini alan firmanın gerekli bilgi ve donanıma sahip olmasının tarihi dokuya zarar vermeden işi gerçekleştirmesi gereklidir.


Anadoluhisarı mezarlıklarının iç acısı durumu, Hisar’da ki tarihi Osmanlı çeşmelerinin kaderine terk edilmiş olması, bölgemizdeki tarihi anıt ağaçların korunması, Baruthane Çayırı ve parkının durumu, Küçüksu çayırının yaşama kazandırılması ile ilgili teşekkür.


Bölgemizin Coğrafi konumu gereği işletme ruhsatı verilmesi konusunda daha dikkatli ve planlı değerlendirilmesi ve Muhtarlık ve Derneğimizden görüş alınmasının olumlu sonuçlar getireceğini bildiririz.


Çeşmeler 2004 yılında o zaman ki Kültür Müdürü tarafından Derneğimizden gerekli tarihi bilgiler alınarak yeniden ihya edileceği bildirilmiş fakat sadece kitap olarak basılmıştır. Bu güzel Osmanlı eserleri halen kırık dökük bakımsız olarak durmaktadır. Son zamanlarda 7 çeşmeden 1 tanesi tadilat yapılmıştır.” şeklinde konuştu.


Basın açıklamasının ardından Göksu Deresi boyunca yaşanan olumsuzluklar yerel basına yerinde gösterildi.

 
06-06-2021 750 Yorum yok. Yorum Ekle
Tuncay Ünde

"GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER"

30-05-2021 Yorum yok. 668
Ozan Derviş

ALLAH VE CAN KORKUSU OLMAYANLAR DEVAM ETSİN

08-05-2021 Yorum yok. 1014
Neyir Erkan Şişman

KAPALIYIZ

08-05-2021 Yorum yok. 717
Osman Topuz

Yaşama İnat

08-05-2021 Yorum yok. 504

İYİ AİLE OLABİLMEK

08-05-2021 Yorum yok. 683
Yaprak Akın

YENİ NESİL BAYRAMLAR

08-05-2021 Yorum yok. 392
Cüneyt Pulant

Gülümsemeyi Hiç Unutmayalım

08-05-2021 Yorum yok. 1308
Makbule İnaç

HIZIR GÜNLERİ - SABUN KOKULU BAYRAMLAR

08-05-2021 Yorum yok. 818
Asiye Çakır

NEREDE ESKİ BAYRAMLAR

08-05-2021 Yorum yok. 1523
Hacı Arıcı

RAMAZANDAKİ İBADETLERİMİZİ BİR ÖMRE AKTARALIM

08-05-2021 Yorum yok. 1041
Tekin Toklucu "Ters Köşe"

NELER OLUYOR…

08-05-2021 Yorum yok. 667